Kaj je učinkovita raba energije

Kaj je učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije (pogosto poimenovana kar s kratico URE) pomeni uporabo tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti. Zavedati se moramo, da energije ni v neomejenih količinah in da njena proizvodnja povzroča tudi stranske učinke, ki so v veliki meri škodljivi za okolje v katerem živimo. Ukrepi energetske učinkovitosti lahko ob ohranjanju enake ravni kakovosti življenja bistveno prispevajo k zmanjšanju emisij in vpliva podnebnih sprememb, poleg tega pa tudi pomagajo zmanjšati našo odvisnost od tujih virov energije.

Cilj projektov energetske učinkovitosti je bistveno zmanjšati porabo energije, kar pomeni tudi zmanjšanje stroškov za energijo, tako v gospodarstvu kot v gospodinjstvih. Poleg tega povečanje energetske učinkovitosti prispeva tudi k: povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani konkurenčnosti gospodarstva, regionalnemu razvoju, novim delovnim mestom in ne nazadnje k manjšemu računu za električno energijo. Zaradi teh razlogov bo energetska učinkovitost v naslednjih desetletjih vedno bolj pridobivala na svojem pomenu.

Učinkovita raba energije v Sloveniji

V Sloveniji se že vrsto let izvajajo številni spodbujevalni programi, usmerjeni v povečanje energetske učinkovitosti in večjo izrabo obnovljivih virov energije. Poleg tega so bili izdani številni predpisi, ki se nanašajo predvsem na energetsko učinkovitost stavb ter na gospodinjske aparate in druge proizvode.
Področja programov, ki se izvajajo z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije:

  • informiranje, ozaveščanje in usposabljanje porabnikov energije investitorjev ter drugih ciljnih skupin,
  • energetsko svetovanje občanom,
  • spodbujanje izvajanja svetovalnih storitev,
  • spodbujanje investiranja v učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije. 

Finančni instrumenti:

  • dodeljevanje nepovratnih sredstev iz državnega proračuna ali kreditiranje s subvencionirano obrestno mero za investicije za podjetja in fizične osebe,
  • zagotavljanje ugodnih odkupnih cen za električno energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji elektrike in toplote iz fosilnih goriv z visokim izkoristkom,
  • oprostitev plačila takse za onesnaževanje s CO2 za podjetja, ki izvajajo nekatere ukrepe učinkovite rabe energije

 

Potenciali

Neizkoriščen potencial na področju učinkovite rabe energije tako v Sloveniji kot tudi Evropi so zgradbe-javne kot tudi zasebne-saj približno 40 % končne porabe energije predstavljajo hiše, javne in zasebne pisarne, trgovine in druge zgradbe. Tehnike, s katerimi bi bilo mogoče obstoječo porabo zmanjšati za polovico in še več, že obstajajo, vendar se trenutno še vedno prenovi premalo zgradb kot tudi uvaja premalo najučinkovitejših naprav. Zato možnosti za velike prihranke energije na tem področju ostajajo neizkoriščene.


Raba elektrike po namenih v letu 2020Vir: Statistični urad RS

 

Druga največja možnost so prihranki v prometu in industriji (npr. z uvajanjem energetsko učinkovite industrijske opreme, boljšim zagotavljanjem informacij za mala in srednje velika podjetja ter uvedbo sistemov za energetske preglede in upravljanje). V Evropi je velik potencial tudi na področju soproizvodnje z visokim izkoristkom ter daljinskega ogrevanja in hlajenja.

V Evropski uniji porabi energetski sektor približno 30 % primarne energije za pretvorbo energije v električno energijo in toploto ter njuno distribucijo, približno 20 % primarne energije pa porabi industrija. Zato bo v prihodnosti potrebno vzpostaviti nove proizvodne zmogljivosti in infrastrukturo, ki bo nadomestila zastarano opremo z novo, energetsko učinkovito, ki bo zadostila povpraševanju. Lahko trdimo, da se potencial učinkovite rabe na področju elektrike na ravni EU kaže predvsem pri izboljšavah v učinkovitosti proizvodnje elektrike in tudi toplote ter tudi pri izboljšavah učinkovitosti industrijske opreme. Potencial obstaja tudi na področju energetske učinkovitosti javne infrastrukture kot je cestna razsvetljava in pri uporabi energetsko učinkovitih proizvodov v gospodinjstvih (varčni gospodinjski aparati, elektronika, varčne sijalke….), saj gospodinjstva v EU porabijo za razsvetljavo in električne naprave približno 15% celotne potrebne energije.


Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice