Domači razpisi

DOMAČI RAZPISI

 

V iskalniku najdete razpise s področja trajnostne energetike, ki jih razpisujejo različni akterji. Za vas se trudimo in poskušamo biti čim bolj ažurni, ves čas pa širimo tudi nabor razpisovalcev. V kolikor imate predlog, pišite na info@trajnostnaenergija.si

Vas zanimajo tudi tuji razpisi s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije? Preverite jih na povezavi.

 

 

Razpisi

Iskalnik

TematikeVrste upravičenca
Vrste spodbude
Razpisovalec

Razpisi

Število razpisov: 175

Razvrsti po:

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno

Datum objave: 13.1.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Javni sektor

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica za leto 2023

Občina Žirovnica razpisuje dodelitev finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu

Datum objave: 3.1.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

30.000,00 €

Razpisovalec:

Občina Žirovnica

Podrobnejše informacije >

JAVNI POZIV 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Datum objave: 30.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

1.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

JAVNI POZIV 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Datum objave: 30.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

1.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemal

Datum objave: 30.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemal

Datum objave: 30.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo ter nakup opreme za

Datum objave: 30.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podrobnejše informacije >

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo ter nakup opreme za

Datum objave: 30.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti

Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Datum objave: 23.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Javni sektor

Skupna višina sredstev na voljo:

5.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnejše informacije >

Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Državni zbor je sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK ), v katerem je določen tudi začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal tudi subvencioniranje povišanih stroškov za energent

Datum objave: 23.12.2022

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

850.000.000,00 €

Razpisovalec:

SPIRIT Slovenija

Podrobnejše informacije >

 

* V tabeli oznaka / pomeni, da podatek ni na voljo.

 

 

 

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice