Domači razpisi

DOMAČI RAZPISI

 

V iskalniku najdete razpise s področja trajnostne energetike, ki jih razpisujejo različni akterji. Za vas se trudimo in poskušamo biti čim bolj ažurni, ves čas pa širimo tudi nabor razpisovalcev. V kolikor imate predlog, pišite na info@trajnostnaenergija.si

Vas zanimajo tudi tuji razpisi s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije? Preverite jih na povezavi.

 

 

Razpisi

Iskalnik

TematikeVrste upravičenca
Vrste spodbude
Razpisovalec

Razpisi

Število razpisov: 78

Razvrsti po:

Javni poziv za vstop v podporno shemo – december 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo.

Datum objave: 28.12.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agencija za energijo

Podrobnejše informacije >

Javni poziv za vstop v podporno shemo – december 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo.

Datum objave: 28.12.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agencija za energijo

Podrobnejše informacije >

Nov javni poziv Eko sklada za zmanjšanje energetske revščine in razpis za nevladne organizacije

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije,Razpis je namenjen sofinanciranju eno in dvoletnih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih

Datum objave: 1.12.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

5.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinacij

Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

Datum objave: 27.10.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

80.000.000,00 €

Razpisovalec:

Borzen d.o.o.

Podrobnejše informacije >

Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v ukrepa: A. Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za u

Datum objave: 13.10.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

6.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Objava javnega povabila koordinatorjem za pomoč pri dodeljevanju spodbud za energetsko revščino

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njiho

Datum objave: 6.10.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

/

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Objava javnega povabila koordinatorjem za pomoč pri dodeljevanju spodbud za energetsko revščino

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njiho

Datum objave: 6.10.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

/

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

AGRO FI mikro

Predmet razpisa je razvoj kmetijskih gospodarstev s prehodom na zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo

Datum objave: 30.9.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Kredit

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

945.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Podrobnejše informacije >

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republik

Datum objave: 25.8.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

6.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni poziv 110SUB-OBPO23 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije

Datum objave: 4.8.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

6.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

 

* V tabeli oznaka / pomeni, da podatek ni na voljo.

 

 

 

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice