Raziskave o energetski učinkovitosti v Sloveniji

Raziskave o energetski učinkovitosti v Sloveniji

Borzen in Trajnostna energija sta že vrsto let glavni sofinancer edine sistematične slovenske raziskave na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije – raziskave REUS. Predstavnik Borzena je tudi eden izmed članov REUS strokovnega sveta.

Projekt REUS, katerega del je Raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji za javni in storitveni sektor, je namenjen pridobivanju uporabnih informacij s področja rabe energije ter spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju. Ključni cilj raziskave je pridobiti informacije o trendih na področju URE in OVE, predvsem v segmentu gospodinjstev.

 

V raziskavi REUS GOS 2022 je bilo zajetih 1013 anketirancev. Spodaj navajamo nekaj rezultatov ankete:

  • med vsemi anketiranimi se jih 66 % popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da so seznanjeni s podnebno krizo in okoljskimi težavami na splošno in da se zavedajo kaj to pomeni za prihodnost zanamcev
  • 68 % se popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da so seznanjeni z možnostjo prihranka energije v stanovanju
  • 73 % anketirancev pravi, da se trudijo delovati energetsko varčno
  • 89 % anketirancev zavestno ločuje odpadke

Iz navedenih rezultatov lahko sklepamo, da je segment ozaveščenih in aktivnih gospodinjstev največji, kar pomeni, da je to skupina ljudi, ki so ekološko ozaveščeni in svoja prepričanja prenašajo tudi v prakso. Menijo, da vsakodnevno varčevanje z energijo pomembno prispeva v boju proti podnebnim spremembam.

 

Razširjen povzetek raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS) 2022 za gospodinjstva najdete spodaj.


 

Oglejte si še pretekle rezultate raziskav. 

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice