Ločevanje odpadkov

Ločevanje odpadkov

Ločevanje odpadkov 


Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih lahko pomembno prispeva k povečanju ponovne uporabe surovin ki se nahajajo v odpadkih.
Veliko večino embalaže je namreč možno reciklirati in ponovno uporabiti, nekaj se je lahko uporabi kot gorivo za pridobivanje energije in z vestnim ločevanjem odpadkov je potrebno odložiti le manjši del nastalih odpadkov.

Pripravili smo priročni vodič za ločevanje odpadkov, ki si ga lahko sami natisnete in ga obesite na primerno mesto v hiši, da vam bo v pomoč pri pravilnem razvrščanju odpadkov.

Kaj storiti z nevarnimi odpadki ki nastanejo v gospodinjstvu?
Nevarne odpadke zberite in jih odpeljite do najbližjega centra za ravnanje z odpadki. Nekatere bolj pogoste nevarne odpadke kot so sijalke oz. žarnice in baterije ter akumulatorji, lahko ponekod oddate tudi v večjih nakupovalnih središčih. 

 

(za povečavo klikni na sliko)

LocevanjeOdpadkov


Locevanje_odpadkov

Pojasnitev oznak za recikliranje in trajnostne produkte

 

Za označevanje možnosti recikliranja embalaže ali trajnosti so na voljo številne oznake, ki predstavljajo in si prizadevajo za trajnost. V nadaljevanju bodo predstavljeni najpogostejši simboli za recikliranje.

Bi radi izvedeli več o tem kako poskrbeti za naš planet? Oglejte si okoljske risanke Lepši svet.

FSC Worldwide

 

Oznaka je uporabljena za prikaz in dokazovanje, da je produkt certificiran pod FSC sistemom. Ko izdelek vsebuje omenjeno oznako, lahko brez slabe vesti kupite izdelek in veste, da s tem nakupom ne škodujete ali uničujete planeta. Oznaka pove, da produkt upošteva družbene in okoljske standarde tržišča in zagotavlja, da z nakupom izdelka. Da podjetje lahko oznako prikaže na embalaži, se mora držati standardov in načel Sveta za nadzor gozdov. FSC tudi spremlja kdo oznako uporablja.

 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (program za potrditev certificiranja gozdov)

 

PEFC se osredotoča na podporo nacionalnim sistemom certificiranja gozdov. Zagotavljajo smernice za spodbujanje trajnostnega gospodarjena z gozdovi. Oznaka PEFC je vredna zaupanja, znak označuje, da so izdelki iz lesa trajnostno pridobljeni. Oznaka postaja vse bolj priljubljena saj podjetja želijo dokazati svojo zavezanost k odgovornemu pridobivanju papirja in embalažnih izdelkov. A za prikaz oznake, morajo podjetja prodajati izdelke s certifikatom PEFC.

 

The Mobius Loop (Mobiusova zanka)

Simbol označuje, da je izdelek mogoče reciklirati. Vendar ikona ne jamči, da bo material sprejet v vašem lokalnem centru za recikliranje, prav tako ne pomeni, da je izdelek izdelan iz recikliranih materialov. Včasih se znak uporablja z odstotkom na sredini, ki pojasnjuje, da embalaža vsebuje x procentov recikliranega materiala. Okoli oznake ne obstaja veliko certifikatov, kar pomeni, da jih podjetja relativno enostavno objavijo na embalaži.

 

The Green Dot (Zelena pika)

Kljub temu, da je simbol videti zelo podobno Mobiusovi zanki, zelena pika ne pomeni nujno, da je embalažo mogoče reciklirati ali da je že bila reciklirana. Oznaka se uporablja za embalažo podjetja, ki pove, da je proizvajalec finančno prispeval k predelavi in recikliranju embalaže v Evropi.

 

Recycle Now (recikliraj zdaj)

Ikona recikliraj zdaj je del nacionalne kampanje za recikliranje, ki jo podpira in financira vlada. Pojavlja se na vseh vrstah embalaže – od pločevink do vrečk za kruh in plastičnih steklenic za toaletne potrebščine. Oznaka skupaj z informacijami na njej pove, da je embalažo mogoče reciklirati in jo lahko odnesete v lokalni center za recikliranje. Ikone recikliraj zdaj spremlja ORPL. Podjetja plačujejo pristojbino ORPL za kritje tekočih stroškov, ki vključujejo spremljanje uporabe oznake.

 

Waste Electricals (odpadna elektronska oprema)

Ikona je primerna za odpadno elektronsko opremo in prikazuje, da je zajeta v Direktivi o odpadni električni in elektronski opremi. Ta direktiva OEE prevzema odgovornost proizvajalca za odlaganje odpadne električne opreme. Proizvajalec je dolžan zbrane odpadke uporabljati na okolju prijazen način, bodisi z ekološkim odlaganjem bodisi s ponovno uporabo/obnovo. Simbol, ki ga pogosto najdemo na gospodinjskih baterijah, označuje, da jih ne smemo zavreči med gospodinjske odpadke. Na nekaterih mestih najdemo prostore, kjer lahko odlagamo odpadne baterije. A  družba si mora prizadevati za vzpostavitev infrastrukture za zbiranje OEEO, da bodo lahko potrošniki OEEO brezplačno vrnili. Direktiva OEEO spremlja ta proces.

 

Paper (papir)

 

"Sadika", kot imenujejo prikazan znak je registrirana blagovna znamka Europea Bioplastics. Ikono lahko postavite na embalažo izdelkov, ki so certificirani za industrijsko kompostiranje v skladu z evropskim standardom. Europea Bioplastics je objavila smernice za uporabo oznake. Navajajo, da certifikat kaže, da se lahko izdelek popolnoma razgradi v industrijskem obratu za kompostiranje. Izdelek mora biti uradno certificiran za prikaz etikete. Postopek certificiranja izvajata neodvisna certifikatorja DIN CERTCO in Vincotte.

 

Vegetable oil ink (črnilo rastlinskega olja)

 

Oznako je uvedlo Japonsko združenje izdelovalcev tiskarskih črnil. Rastlinsko črnilo je narejeno iz rastlinskega olja, kot je sojino ali laneno olje in je nadomestilo za nafto. Omenjena črnila znatno zmanjšajo količino hlapnih organskih spojin (HOS), ki tanjšajo ozonski plašč, ki se sproščajo v zrak med tiskanjem s toplotnim odmikom. Črnila rastlinskega olja imajo veliko nižje stopnje emisij HOS kot črnila iz mineralnega olja. Za razliko od mineralnih črnil izvirajo iz obnovljivih virov, črnila iz njih pa se med odstranjevanjem črnila lažje odstranijo iz odpadnega papirja. Pigmenti v črnilih rastlinskega olja običajno ne vsebujejo težkih kovin, kot so mineralna črnila.


Soy Ink (sojino črnilo)

 

Sojino črnilo je narejeno iz soje, ki je 100% obnovljiv vir. Za izdelavo sojinega črnila se sojino olje rahlo rafinira in nato zmeša s pigmenti, smolami in voskom. Tako kot druga zelenjavna črnila je tudi črnilo na osnovi soje okolju prijaznejše in olajša recikliranje papirja.


Tidyman (človek, ki pospravlja)

 

Simbol organizacije Keep Britain Tidy (vzdržujmo Britanijo čisto) vas prosi, da ne smetite. Ne nanaša se na recikliranje temveč je kot opomnik biti vzoren državljan, in se znebiti odpadkov na pravilen in najprimernejši način.


Full Circle (poln krog)

 

Simbol polni krog prikazuje, da ima papirnata vreča najbolj pozitivne okoljske pristnosti na trgu. Proces zaprte zanke »Full Circle« ima tri korake: zbiranje, izdelavo in distribucijo. Celoten proizvodni sisrem, vključen v akreditacijo simbola, je po svoji zasnovi okolju prijazen in v celoti skladen z vrednostmi krožnega gospodarstva.

 

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice