Publikacije

Publikacije

ZBIRKA NASVETOV ZA UČINKOVITO RAVNANJE Z ENERGIJO

Soustvarjajte bolj zeleno prihodnost in bodite del pozitivnih sprememb s pomočjo nasvetov za učinkovitejše ravnanje z energijo, ki smo jih pripravili za vas.

Spodaj se nahaja zbirka nasvetov "Učinkovito ravnajmo z energijo", letak "Učinkovito ravnajmo z energijo v pisarni" in "Plonk listek: Kako varčujem z energijo".

               

 

PRIROČNIK

Priročnik za postavitev manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in elektrike

Priročnik je namenjen investitorjem v manjše naprave na obnovljive vire energije (OVE) oz. visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE). Uvodoma so predstavljene različne vrste obnovljivih virov in možnosti izvedbe investicije. Priročnik vključuje predstavitev naprav in tehnologij, poleg tega pa so v njem zajeti pravni, finančni in davčni vidiki, hkrati pa vključuje tudi informacije o nepovratnih sredstvih in financiranju ter predpise, ki jih je treba upoštevati pred, med in po izvedbi postopka investicije v OVE.

Pri uporabi priročnika je treba upoštevati dejstvo, da je nastal v okviru trenutnega pravnega in administrativnega okvirja, ki se trenutno zelo intenzivno spreminja. Že v času priprave priročnika je bilo sprejete veliko nove zakonodaje in izdanih novih ukrepov za spodbujanje OVE in SPTE, z nekoliko manjšo hitrostjo pa napreduje tudi tehnologija. Priročnik podaja pravni in administrativni okvir, ki pa ju je pri načrtovanju in izvedbi projektov vsakič znova potrebno preveriti.


KNJIGE

Z namenom ozaveščanja o obnovljivih virih energije smo izdali strokovno monografijo z naslovom Obnovljivi viri energije v Sloveniji: Prerez časa in prostora. Knjiga predstavlja edinstveno tovrstno delo in vsebinsko pokriva obnovljive vire energije v naši državi s pogledom v preteklost, sedanjost in prihodnost, ter na ta način zapolnjuje vrzel v našem knjižnem prostoru. Ponaša se s številni sodelujočimi avtorji, ki so priznani strokovnjaki na energetskem področju. Knjiga je bila v tiskani različici brezplačno posredovana in uvrščena na knjižne police vseh večjih slovenskih knjižnic, dostopna pa je tudi na

povezavi.
Knjigi na pot: »Knjiga, ki je zasnovana kot zbornik, predstavlja splet različnih pogledov, ki pa vendarle vodijo v precej enotno zgodbo slovenske energetske prihodnosti, ki bo brez dvoma močno zaznamovana z obnovljivimi viri energije (OVE). To dejstvo je odločilno za nadaljnji razvoj in kakovosten obstoj našega elektroenergetskega sistema, na katerega je potrebno gledati kot na celoto, sestavljeno iz različnih segmentov, ki so med seboj neločljivo povezani. Vsak sistem pa je pregovorno močan toliko, kot je močan njegov najšibkejši člen. Pri stremenju k čim večjemu deležu OVE se moramo torej zavedati tudi njihovih pomanjkljivosti. Enostranski pogled je namreč škodljiv. Tako apologetski, ki nekritično sanja o skorajšnji preskrbi le iz OVE, kot tak, ki vnaprej zavrača OVE in preveč poudarja le negativne plati njihovega vključevanja v omrežje. Trajnostni pristop zahteva tehtanje prednosti in slabosti, po možnosti s pogledom čim dlje vnaprej.«


    

 

  

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice