Spletni seminarji: Uporaba obnovljivih virov energije in samooskrba za prebivalstvo

Spletni seminarji: Uporaba obnovljivih virov energije in samooskrba za prebivalstvo


 

Spletni seminar: Izraba obnovljivih virov in učinkovita raba energije za prebivalstvo


Napovedujemo serijo spletnih seminarjev za splošno prebivalstvo na temo uporabe obnovljivh virov energije in samooskrbe, kjer se boste seznanili:

  • s pojmom samooskrbe z električno energijo in načini obračunavanja električne energije,
  • z načrtovanjem postavitve in delovanjem naprav na obnovljive vire energije,
  • z ekonomiko naložb v obnovljive vire energije, osnovami v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije,
  • z možnimi viri financiranja in sofinanciranja projektov OVE.


Izvedba

Naslov spletnega seminarja

28. 11. 2023

med 18h in 19h

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije

med 19h in 20h

Načrtovanje postavitve in delovanje naprav na obnovljive vire energije

30. 11. 2023

med 18h in 19h

Ekonomika projektov in naprav na obnovljive vire energije

med 19h in 20h

Potencialni viri financiranja projektov obnovljivih virov energije

Se nam želite pridružiti? Kliknite na brezplačno ZOOM povezavo.

 

Več o spletnih seminarjih:

Spletni seminar 1: Samooskrba z električno energijo iz OVE, 28. 11. 2023 (med 18.00 in 19.00 uro)

Predavatelj: Niko Natek, Zavod KSSENA

O vsebini:

V okviru spletnega seminarja Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije bo udeležencem predstavljeno delovanje sončnih elektrarn in njihovi izkoristki ter pogoji za optimalno delovanje. Pozornost bo namenjena bistvenim gradnikom elektrarne, kot so fotonapetostni moduli, razsmerniki, hranilniki energije in konstrukcija za pritrditev modulov in razložene bodo osnove njihovega delovanja. Govora bo tudi o možnih načinih priklopa, kot so net metering, lastna raba, energetska skupnost in na kakšen način se obračunava proizvedena električna energija, glede na način priklopa.

Oglejte si prezentacijo.

Spletni seminar 2: Načrtovanje postavitve in delovanje naprav na OVE, 28. 11. 2023 (med 19.00 in 20.00 uro)

Predavatelj: Niko Natek, Zavod KSSENA

O vsebini:

Udeleženci se bodo seznanili z osnovnimi načini delovanja sistemov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Predstavljeni bodo tudi postopki vzdrževanja, ki jih morajo v življenjski dobi proizvodne naprave izvajati lastniki. Pozornost bo namenjena vzdrževanju sončnih  elektrarn - katera dela so vzdrževalna dela in so potrebna čez leto in katera lahko opravimo na daljša časovna obdobja. Spletni seminar bo zajel tudi postopke za vzdrževanje toplotnih črpalk in ostalih naprav za proizvodnjo energije iz OVE.

Oglejte si prezentacijo

Spletni seminar 3: Ekonomika projektov in naprav na OVE, 30. 11. 2023 (med 18.00 in 19.00 uro)

Predavatelj: dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP

O vsebini:

Udeležence bomo seznanili z osnovnimi informacijami vezanimi na izračun finančnih kazalnikov in ekonomičnosti postavitev in uporabe OVE naprav. Za različne naprave bomo podali informacije o okvirni višini investicije, podali izračun potencialnih prihrankov, če uporabnik zamenja obstoječe naprave ali postavi novo napravo. Na primeru postavitve fotovoltaične elektrarne in toplotne črpalke za enodružinsko hišo bomo prikazali tako stroške nakupa in vzdrževanja kot tudi potencialne prihranke ter izračunali vračilno dobo takšnega projekta. Prikazali bomo tudi izračun za primer postavitve fotovoltaične elektrarne na večstanovanjski objekt.

 Oglejte si prezentacijo.

Spletni seminar 4: Potencialni viri financiranja OVE projektov, 30. 11. 2023 (med 19.00 in 20.00 uro)

Predavatelj: Marko Rojs, ENERGAP

O vsebini:

Spletni seminar nam bo postregel z možnimi viri financiranja ali sofinanciranja naprav na OVE, tako za individualne hiše kot za večstanovanjske objekte. Predstavljeni bo tudi postopki in potrebna dokumentacija za pridobivanje finančnih sredstev preko različnih virov, kot na primer preko Eko sklada.  

Oglejte si prezentacijo.

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice