Razpis 016

Razpis 016

Izbrani projekti

Na Razpisu za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za mlade uspešni projekti


1. PROJEKT: PODPRI PRIHODNOST

Nosilec projekta: PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK


Višina dodeljenih sredstev: 4.000,00 EUR
Število vključenih otrok: 75
Število izobraževalnih ustanov: 5

Projekt predstavlja izobraževalni program, ki je združil metodologije vitkega in agilnega podjetništva z aktualnimi problemi povezanimi s pravilnim razumevanjem obnovljivih virov energije, njihovega pomena in načina učinkovite rabe. 
S pomočjo 2 izobraževalnih in motivacijskih večdnevnih dogodkov na Goriškem so spodbujali razvoj podjetniških idej na področju trajnostnega razvoja. Prvi izobraževalni dogodek je bil interesna dejavnost za osnovne šole, poimenovan Podjetniški eksperiment, drugi pa 4 dnevna delavnica za dijake (Startup izziv).

Podjetniški eksperiment

Podjetniški eksperiment  je potekal na petih osnovnih šolah (za osnovnošolce od 7. do 9. razreda) oz. štirih občinah.  Učenci so se pod vodstvom mentorja sprehodili skozi  4 faze: iskanje ideje in sestava ekip, izdelava poslovnega modela in testiranje hipotez, izdelava prototipa in predstavitev ideje.

Tekom delavnic so uspeli izvesti aktivnosti kot so predstavitev področja OVE in URE ter morebitnih izzivov, iskanje podjetniških idej, oblikovanje poslovnega modela, izdelava preprostega prototipa.  
Nekateri doseženi rezultati na različnih delavnicah: izdelava električnega skuterja, mini vetrna elektrarna z odpadnimi ventilarorji iz okvarjenih računalnikov, energetsko varčen hotel s pogledom v vesolje,  očala z zamenljivim ročajem okvirja (tudi iz recikliranega materiala), zbiralnik odpadne vode pri tuširanju, vremenska hišica,  družabna igra iz odpadnega lesnega materiala,…

Startup izziv za dijake

Udeleženci so se na večdnevni delavnici vživeli v vlogo manjše startup ekipe, ki poskuša svojo idejo spremeniti v delujoče poslovni model, navkljub temu, da jim primanjkuje sredstev, časa in nenazadnje tudi izkušenj. S pomočjo mentorjev so se naučili, kako preveriti svojo idejo po metodologiji vitkega podjetništva, govoriti s potencialnimi kupci in analizirati uspešnost, zato da se bodo v prihodnje lahko izognili izdelavi izdelkov oziroma storitev, ki ne bodo uspešni na trgu.

Večjo pozornost so posvetili ozaveščanju in promociji trajnostnega razvoja energetike in uporabi obnovljivih virov energije. Za identificirane probleme so dijaki razvijali podjetniške ideje in na ustvarjalen, inovativen in podjeten način iskali inovativne rešitve, ki jih bodo preverili na trgu. Dijaki so se naučili tudi hitrega prototipiranja ter izdelave prepričljive predstavitve z vsemi ustreznimi podatki.
Startup izziv za dijake je potekal v Šolskem centru Nova Gorica, strojna, prometna in lesarska šola ter elektrotehniška in računalniška šola.

Na Startup izzivu v Novi Gorici je zmagala ekipa Bike Heater, ki je strokovno komisijo prepričala z idejo o snemljivi napravi za gretje rok med vožnjo na kolesu, spodaj pa je videoposnetek podjetniške ideje » Easy charger – polnilec telefona, ki se polni s pomočjo dinama, pritrjenega na kolo, katerega so dijaki tudi naredili (prototip). 

2. PROJEKT: SOLARNO VOZILO V UČNEM PROCESU 

Nosilec programa: Šolski center KRŠKO-SEVNICA


Višina dodeljenih sredstev: 4.000,00 EUR
Število vključenih otrok: 60
Število izobraževalnih ustanov: 3

Cilj projekta je bil, da nadgradijo že prej izdelano solarno vozilo, da bo primerno za izvajanje učnega procesa, tako za dijake, kot za učence zaključnih razredov OŠ. 
Aktivnosti v zvezi izvedbe projekta:

Izdelava delovnega gradiva vaj.
Izdelava animacije zgradbe solarnega vozila.
Urejanje spletne strani.
Priprava in izdelava učil za izvedbo vaj.
Izvedba delavnic.
Logistika premika solarnega vozila za izvedbo delavnic izven ŠC Krško.
Promocija obnovljivih virov energije in učinkovite rabe.
Promocija informacijskega središča.

Delavnice v projektu so bile prilagojene starosti sodelujočih in so vključevale:
Energija sonca (kako izkoriščamo energijo sonca, kako je zgrajena sončna celica, kateri faktorji in kako vplivajo na izkoristek sončne celice, namestitev in priključitev sončne celice, izračun moči in ostalih električnih veličin-meritve pri različnem nagibu solarnega modula, vpliv segrevanja modula na izkoristek-meritve…)
Shranjevanje energije (kako energijo shraniti, ko je ne potrebujemo in je na razpolago). 
Ekonomična poraba energije (izbira ustrezne opreme in optimiranje njenega delovanja).

Najprej se je na posebnih didaktičnih učilih preverilo delovanje posameznih sklopov z meritvami in preračuni, nato pa so bile te ugotovitve prenesene na realnost solarnih električnih vozil. Za boljšo predstavo so izdelali animacijski prikaz sestavnih delov električnega vozila, povezanost sklopov z njihovim delovanjem in to predstavili sodelujočim na delavnici.

Delavnice so se po zahtevnosti nekoliko prilagodile predznanju in sposobnostmi udeležencev. Na ŠC Krško-Sevnica so v ta namen izvedli tri delavnice, dve na OŠ Artiče in dve na OŠ Boštanj. V projektu je tako sodelovalo 40 srednješolcev in 84 osnovnošolcev. Slikovno gradivo je na spletni strani šole  pod rubriko Solarno vozilo v učnem procesu, ki je ravno tako nastala v okrilju tega projekta.
Namen tega projekta je bil, da ozavestijo sodelujoče kako pomembno je, da pravočasno zmanjšamo emisije CO2, to pa lahko storimo tudi z uporabo električnih vozil. 

3. PROJEKT:  ZELENI WATT

Nosilec projekta: Biotehniški center Naklo


Višina dodeljenih sredstev: 3.913,49 EUR
Število vključenih otrok: 50
Število izobraževalnih ustanov: 2

Dijaki so v okviru projekta izmerili in spremljali porabo energije v šolskem poslopju ter izvedli energetski popis, kjer so se osredotočili na porabo energentov za ogrevanje šolskega poslopja. S pomočjo merjenja temperature v učilnicah in oddane energije radiatorjev so določili optimalno nastavitev radiatorjev za minimalizacijo stroškov. Z merilnikom porabe elektrike so ugotavljali katere naprave so energetsko najbolj potratne in predlagali ukrepe za zmanjševanje porabe. Glede na dejavnost v šoli (kuhinja, šolsko posestvo, zeleni odpad) so poskušali ovrednotiti vrednost teh odpadkov za proizvodnjo biogoriv.

Dijaki so spoznali tudi nekatere obnovljive vire energije. Pod mentorstvom profesorjev so v šolskem laboratoriju praktično izdelali bioetanol in biodizel, napravo za proizvodnjo bioplina iz biorazgradljivih odpadkov ter iskali učinkovite načine za gojenje alg za proizvodnjo biomase. Vsak proces so ovrednotili glede na energetske učinkovitosti postopka pridobivanja (poraba energije za proizvodnjo) ter ocenili energetsko vrednost nastalega energenta. Ogledali so si hidroelektrarno na terenu, nato pa izdelali model s pomočjo elektromotorja.

V sodelovanju z OŠ Naklo so dijaki skupaj z učenci opravili še energetski pregled OŠ Naklo, nato pa primerjali oba objekta in prenesli primere dobre prakse iz enega objekta na drugega. Tovrstno sodelovanje predstavlja aktiven prenos znanja med dijaki in študenti, pri čemer so učenci spoznali pomen obnovljivih virov energije in nujnost varčevanja ter smotrne rabe energije.

Projekt »Zeleni watt« je bil skupaj z ugotovitvami predstavljen na spletnih straneh šole, na informativnih dnevih za obiskovalce, preko letakov ostalim učencem in dijakom, v okviru projekta pa je bil izveden tudi fotonatečaj.

4. PROJEKT: TEHNIŠKI DAN 

Nosilec projekta: Lokalna energetska agencija Gorenjske – LEAG


Višina dodeljenih sredstev: 1.706,47 EUR
Število vključenih otrok: 372
Število izobraževalnih ustanov: 5

V okviru projekta so bili izvedeni tehniški dnevi na petih osnovnih šolah (Simona Jenka Kranj, Stražišče Kranj, Prežihovega Voranca Jesenice, Poljane in Železniki) na področju gorenjske regije.
 
Namen projekta je bil na enostaven in razumljiv način ozavestit in izobrazit čim več učencev višjih razredov osnovne šole (od 6 do 9 razreda) z načini varčevanja s področja URE in OVE in s predstavitvijo različnih primerov dobrih praks s pomočjo energetskega knjigovodstva. Cilj je, da osnovne šole s pomočjo ozaveščenih uporabnikov zmanjšajo porabo energentov.
 
Za učence so pripravili različne sklope aktivnosti:
predavanja,
ogled izobraževalnih filmov in risank,
delavnica: sestavljanje hišk iz različnih materialov in merjenje izgube toplote,
delavnica: toplotni dobitki, shranjevanje energije, termostatski ventil,
ogled energetskih objektov (HE Sava),
predstavitev električnega kolesa.

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice