Domači razpisi

DOMAČI RAZPISI

 

V iskalniku najdete razpise s področja trajnostne energetike, ki jih razpisujejo različni akterji. Za vas se trudimo in poskušamo biti čim bolj ažurni, ves čas pa širimo tudi nabor razpisovalcev. V kolikor imate predlog, pišite na info@trajnostnaenergija.si

Vas zanimajo tudi tuji razpisi s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije? Preverite jih na povezavi.

 

 

Razpisi

Iskalnik

TematikeVrste upravičenca
Vrste spodbude
Razpisovalec

Razpisi

Število razpisov: 196

Razvrsti po:

Javni poziv 110SUB-OBPO23 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije

Datum objave: 4.8.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

6.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izv

Datum objave: 23.6.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

500.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izv

Datum objave: 23.6.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

500.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih –  BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih

Datum objave: 19.5.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

/

Razpisovalec:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Podrobnejše informacije >

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 - Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. točke prvega odstavka 28.a člena Uredbe

Datum objave: 15.5.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Drugo

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podrobnejše informacije >

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 - Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. točke prvega odstavka 28.a člena Uredbe

Datum objave: 15.5.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2023 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še neizvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter uči

Datum objave: 12.5.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

30.000,00 €

Razpisovalec:

Energetika Celje d.o.o.

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB), toplotnih črpalk (v nadaljevanju: TČ) in sončnih sprejemnikov

Datum objave: 5.5.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

11.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Podrobnejše informacije >

Javni poziv za vstop v podporno shemo – april 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo.

Datum objave: 25.4.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

9.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agencija za energijo

Podrobnejše informacije >

Javni poziv za vstop v podporno shemo – april 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo.

Datum objave: 25.4.2023

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

9.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agencija za energijo

Podrobnejše informacije >

 

* V tabeli oznaka / pomeni, da podatek ni na voljo.

 

 

 

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice