Domači razpisi

DOMAČI RAZPISI

 

V iskalniku najdete razpise s področja trajnostne energetike, ki jih razpisujejo različni akterji. Za vas se trudimo in poskušamo biti čim bolj ažurni, ves čas pa širimo tudi nabor razpisovalcev. V kolikor imate predlog, pišite na info@trajnostnaenergija.si

Vas zanimajo tudi tuji razpisi s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije? Preverite jih na povezavi.

 

 

Razpisi

Iskalnik

TematikeVrste upravičenca
Vrste spodbude
Razpisovalec

Razpisi

Število razpisov: 136

Razvrsti po:

Javni poziv za vstop v podporno shemo - december 2021

Namen javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt) na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektr

Datum objave: 29.12.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agencija za energijo

Podrobnejše informacije >

Javni poziv za vstop v podporno shemo - december 2021

Namen javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt) na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektr

Datum objave: 29.12.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agencija za energijo

Podrobnejše informacije >

REVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Datum objave: 15.10.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

900.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Datum objave: 8.10.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

1.300.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4. javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Datum objave: 1.10.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

650.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkur

Datum objave: 24.9.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

100.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali ob

Datum objave: 24.9.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

200.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4. javnega poziva k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Datum objave: 24.9.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Raziskave, projekti in intelektualna lastnina

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

600.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-15 - Vavčer za cdelostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA - Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (v nadaljevanju: LCA analiza)

Datum objave: 17.9.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

409.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

REVAV-13- Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost

Datum objave: 17.9.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

300.000,00 €

Razpisovalec:

Slovenski podjetniški sklad

Podrobnejše informacije >

 

* V tabeli oznaka / pomeni, da podatek ni na voljo.

 

 

 

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice