Novice

Novice

Slovenska energetska uvozna odvisnost v letu 2019 dosegla 49,2 %

Letna energetska bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme.

Energetsko bilanco Republike Slovenije (EBRS) za leto 2019 je pripravilo ministrstvo, pristojno za energijo (MzI), na podlagi podatkov realizacije, ki jih je zagotovil Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za leti 2017 in 2018, ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019, so sporočili z vlade.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
8. januar 2020
127
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice