Aktualne novice

Vse novice >

Slovenija bo morala svoje podnebne ukrepe močno okrepiti

19. avgust 2022
Nova evropska podnebna zakonodaja, ki povečuje obveznost zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 na vsaj 55...

Agencija SPIRIT Slovenija je za trajnostno in krožno transformacijo podjetij razpisala skoraj 18 milijonov evrov

17. avgust 2022
Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis v vrednosti skoraj 18 milijonov evrov, ki je namenjen podjetjem pri...

Število polnjenj na hitrih e-polnilnicah ob avtocestnem križu letos precej naraslo

15. avgust 2022
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je bilo na 26 hitrih polnilnicah za električna vozila ob avtocestnem križu, ki so v...

Izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energije

12. avgust 2022
Vabljeni, da se 26. septembra udeležite Borzenovega brezplačnega izobraževanja na temo zelenega...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Hranilnik električne energije

  Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

  Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega...

Prehranska samooskrba in izdelki brez embalaže

Prehranska samooskrba Pomen besede samooskrba pomeni oskrba samega sebe. V tem primeru to pomeni pridelavo hrane, ki jo pridelamo sami....

Energetski pregled stavbe

Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo...

Theme picker

Konferenca Trajnostna energija lokalno 022: Pospeševanje zelenega prehoda v času krize

13. september 2022, Ljubljana

Tokratna konferenca vas med drugim praktično seznanja, kako pospeševati zeleni energetski prehod lokalnih skupnosti in podpreti občane ter lokalne deležnike v aktualnih razmerah energetske krize in REPowerEU.

Več informacij in brezplačna prijava. 

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije 

26. september 2022, Ljubljana

Vabljeni, da se udeležite brezplačnega izobraževanja na temo Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije s posebnim poudarkom na P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih.

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn

19. avgust 2022
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših...

Elektroprivreda Republike Srpske vabi evropska podjetja, naj proizvodnjo preselijo v BiH

19. avgust 2022
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) želi izkoristiti svoje nizke stroške dela in bližino EU ter ponuditi rešitev za...

Poročilo: Kazalci ukrepov glede podnebja v Sloveniji nezadostni

19. avgust 2022
Avtorji poročila o okolju v Sloveniji 2022, ki ga je včeraj sprejela vlada, ugotavljajo, da so najbolj zaskrbljujoči trendi...

Poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh

19. avgust 2022
Vlada je na včerajšnji seji sprejela tudi letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh (RŽV) za leto 2021. Letno poročilo...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice