Aktualne novice

Vse novice >

Ljubljana bi do leta 2030 zmanjšala toplogredne izpuste CO2 za 40 odstotkov

19. maj 2022
Ljubljanski mestni svetniki so potrdili predlog lokalnega energetskega koncepta (LEK) mestne občine Ljubljana (MOL) za obdobje...

Subvencije najpomembnejši motivator za spodbujanju energetsko učinkovitih prenov v gospodinjstvih

18. maj 2022
Daleč najpomembnejši razlog, zakaj se gospodinjstva ne odločijo za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti, je pomanjkanje...

Preko filmov do zelene Evrope

17. maj 2022
  5. maja se je po Evropi pričel projekt EU Kino za mlade: Zeleni dogovor (EU Youtuh Cinema: Green Deal), ki želi...

Hrvaška načrtuje modernizacijo omrežja za povečanje priključne zmogljivosti

17. maj 2022
Hrvaška bo v skladu s svojim desetletnim načrtom razvoja prenosnega omrežja z uporabo najnaprednejše tehnologije...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Hranilnik električne energije

  Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

  Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega...

Prehranska samooskrba in izdelki brez embalaže

Prehranska samooskrba Pomen besede samooskrba pomeni oskrba samega sebe. V tem primeru to pomeni pridelavo hrane, ki jo pridelamo sami....

Energetski pregled stavbe

Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo...

Theme picker

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

EK: Vlade morajo uveljaviti prepoved plačila plina v rubljih

19. maj 2022
Nacionalne vlade so odgovorne za zagotavljanje, da podjetja spoštujejo sankcije EU in ne spoštujejo v celoti odloka Kremlja, ki...

EU v osnutku dogovora podprla 80-odstotno napolnjenost plinskih skladišč

19. maj 2022
Evropska skladišča plina bodo morala biti pred naslednjo zimo najmanj 80-odstotno napolnjena, predvideva osnutek dogovora o...

Hrvaška bo do leta 2027 zgradila še drugo skladišče plina

19. maj 2022
Hrvaška namerava do leta 2027 zgraditi še drugo skladišče plina, ki se bo nahajalo v Grubišnem Polju, približno 120 km vzhodno od...

Boris Novak na čelo Energetike Maribor za polni mandat

19. maj 2022
Nadzorni svet je petletni mandat za predsednika družbe Energetika Maribor podelil sedanjemu začasnemu direktorju Borisu Novaku, ki...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice