Aktualne novice

Vse novice >

Novembrska proizvodnja hidroelektrarn HSE na 80 % planirane; do konca leta brez obilnejših padavin

30. november 2021
Proizvodnja hidroelektrarn skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) od 1. do 16. novembra je znašala 145 GWh oziroma 80...

Izdana Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

29. november 2021
Vlada RS je na 104. redni seji izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji...

Za energetsko učinkovitost v stavbah so potrebni investicijski ukrepi

26. november 2021
O tem, da so za energetsko učinkovitost v stavbah potrebni investicijski ukrepi je tekla beseda na spletnem seminarju o upravljanju...

Naslednji poziv za OVE predvidoma decembra; zanimanje investitorjev že nekaj časa majhno

24. november 2021
V Agenciji za energijo bodo letos objavili še en javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Prehranska samooskrba in izdelki brez embalaže

Prehranska samooskrba Pomen besede samooskrba pomeni oskrba samega sebe. V tem primeru to pomeni pridelavo hrane, ki jo pridelamo sami....

Energetski pregled stavbe

Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo...

Iskalnik razpisov s področja trajnostne energetike

Posamezniki in gospodarski subjekti imajo na voljo vrsto finančnih spodbud, ki jih lahko uporabijo pri prehodu v nizkoogljično družbo....

Nasveti za zmanjšanje porabe toplotne energije

Predstavljamo vam nekaj ključnih nasvetov kako zmanjšati porabo toplotne energije v stanovanju.

Theme picker

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

DEM bo po novem vodil Aleksander Brunčko, TEŠ pa Matjaž Vodušek

30. november 2021
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji dal soglasja poslovodstvu HSE k imenovanju novih poslovodstev...

GZS za večji delež evropskih sredstev za zeleni in digitalni prehod

30. november 2021
Člani upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na ponedeljkovi seji med drugim izpostavili nujnost pohitritve...

Plinovodi nameravajo v 2022−2024 izvesti 28 plinovodnih objektov, aktivni bodo tudi na ozelenitvi omrežja

30. november 2021
Družba Plinovodi je pretekli teden prejela soglasje Agencije za energijo na desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega...

Zagon prvega čezmejnega projekta ‘vodikove doline’ v globalnem prostoru; pričetek evropskega tedna vodika

30. november 2021
Vladni predstavniki Slovenije, Hrvaške in italijanske dežele Furlanije Julijske krajine so v Novi Gorici konec prejšnjega tedna ob...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice