Aktualne novice

Vse novice >

MOP v pripravo predloga podnebnega zakona; predloge glede vsebin sprejemajo do 21. oktobra

23. september 2022
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je – skladno z zavezo in vizijo dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije do...

Pametna omrežja edini kratkoročni način za hitrejšo integracijo obnovljivih virov

21. september 2022
Pametna omrežja so trenutno edini kratkoročno primeren način, ki bi omogočil pospešitev integracije obnovljivih virov v...

Vabljeni na usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov

20. september 2022
V mesecu oktobru bo Borzen, v sklopu svoje znamke Trajnostna energija v sodelovanju z Ministrstvom za...

Čas za še zadnje prijave na Borzenovo izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

20. september 2022
Ujemite še zadnje prijave na Borzenovo izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Hranilnik električne energije

  Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

  Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega...

Prehranska samooskrba in izdelki brez embalaže

Prehranska samooskrba Pomen besede samooskrba pomeni oskrba samega sebe. V tem primeru to pomeni pridelavo hrane, ki jo pridelamo sami....

Theme picker

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

26. september 2022, Ljubljana

Vabljeni, da se udeležite izobraževanja na temo Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije s posebnim poudarkom na P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih.

Strokovni posvet: Izvajanje energetskih pregledov 022 

29. september 2022, Kranj

Posvet na temo izvedb energetskih pregledov, zakonskih novitet in izboljšav na tem področju.

Tehniški dnevi na osnovnih šolah 022

Prijava do 30. september 2022

Povabilo osnovnim šolam: izvedba tehniških dnevov na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade

Več informacij in brezplačna prijava.

Usposabljanji strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov 022 

med 11. in 28. oktobrom 2022, Kranj

Udeležite se usposabljan za izvajanje energetskih pregledov: strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov stavb ali strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi.


Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

GZS nezadovoljna s predlogom novele zakona o pomoči gospodarstvu

23. september 2022
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na današnji seji Ekonomsko socialnega sveta (ESS) opozorila, da je v predlog novele zakona...

Energetika Celje potrdila, da bo 4000 odjemalcev moralo iskati novega dobavitelja

23. september 2022
V družbi Energetika Celje so danes potrdili, da predvidoma s 1. novembrom ukinjajo dejavnost dobave zemeljskega plina približno...

Zaradi enomesečnega remonta JEK bo za 350 MW primanjkljaja pasovne energije

23. september 2022
Remont jedrske elektrarne Krško (JEK), ki se bo začel 1. oktobra in bo trajal do 2. novembra, bo prvenstveno namenjen menjavi...

Vlada dopolnila uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

23. september 2022
Z namenom uskladitve z direktivo EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije (OVE) mora Slovenija dopolniti...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice