Aktualne novice

Vse novice >

Ember: EU bi lahko razogljičili že do leta 2035

23. junij 2022
Evropa lahko do leta 2035 doseže skoraj popolnoma razogljičen elektroenergetski sistem brez dodatnih stroškov glede na...

Prepad med industrijo in raziskovalno sfero onemogoča v Sloveniji preboj na področju razvoja baterij

20. junij 2022
Baterijski sistemi bodo med ključnimi pospeševalci elektrifikacije in omogočevalci množičnega vključevanja obnovljivih virov...

Podnebno ogledalo 2022: Zaostrovanje energetsko podnebnih ciljev zahteva pospešeno izvajanje ukrepov in energetsko učinkovitost za vse

18. junij 2022
To, da je Slovenija leta 2020 izpolnila dva od treh obvezujočih energetsko podnebnih ciljev, je sicer spodbudno, a cilji za leto...

Poleti predstavitev zakonodajnega predloga za lažje umeščanje velikih OVE elektrarn v prostor

17. junij 2022
Strateški premiki pri hitrejšem uvajanju obnovljivih virov energije (OVE) v Sloveniji se obetajo že poleti, ko naj bi...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Hranilnik električne energije

  Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

  Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega...

Prehranska samooskrba in izdelki brez embalaže

Prehranska samooskrba Pomen besede samooskrba pomeni oskrba samega sebe. V tem primeru to pomeni pridelavo hrane, ki jo pridelamo sami....

Energetski pregled stavbe

Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo...

Theme picker

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Poročilo: Nemčija razmišlja o spremembi namembnosti Severnega toka 2

24. junij 2022
Nemško gospodarsko ministrstvo preučuje možnost spremembe namembnosti dela neaktivnega ruskega plinovoda Severni tok 2, je v petek...

OMV: Okvare v rafineriji Schwechat bi lahko bile odpravljene v tretjem četrtletju letos

24. junij 2022
Okvare v glavnem destilacijskem obratu rafinerije Schwechat v Avstriji, iz katere avstrijska energetska družba OMV oskrbuje tudi...

Agencija za energijo: Ni še razlogov za razglasitev katerekoli stopnje plinske krize

24. junij 2022
Kljub spremenjenim razmeram na trgu in nekoliko zmanjšanim količinam zemeljskega plina oskrba s tem energentom poteka nemoteno, so...

E.ON: Zeleni vodik postaja z rastjo cen plina konkurenčnejši

24. junij 2022
Zeleni vodik je v primeru nekaterih aplikacij vse bolj konkurenčen, saj so rastoče cene plina poslabšale gospodarske obete sivega...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice